eurocaralex@eurocartr.ro
Str. București, Nr.187, Loc.Alexandria, Jud.Teleorman
Luni – Vineri 08.00 – 17.00

,

REGULAMENT CONCURSREGULAMENT CONCURS « LANSARE NOUL DUSTER »REGULAMENT CONCURS

6 iunie 2024

REGULAMENT CONCURS

« LANSARE NOUL DUSTER »

Art. 1. Organizatorul concursului

 

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii prin intocmirea unui act adittional la prezentul regulament.

Art. 2. Temeiul legal

 

Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv O.G. nr.99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii si Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

In caz de tentativa de fraudare a sistemului Concursului, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Concursului in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

Art. 3. Locul de desfasurare a concursurilor

 

Concursul se desfasoara la   Eurocar Service Teleorman SRLwww.eurocartr.ro

Pentru a participa la aceste concurs :

  1. Vino in showroom-ul Eurocar Service Teleorman si fa-ti o fotografie alaturi de Noul Duster
  2. Noi vom incarca fotografia pe pagina de Facebook Eurocar Service Teleorman in albumul Lansare Noul Duster.
  3. Strange cat mai multe like-uri la fotografia ta pentru a avea sansa de a castiga.

Art. 4. Perioada de desfasurare a concursului

Toate intervalele de desfasurare a concursurilor vor fi publicate pe pagina oficiala a companiei.

Mecanismele de castig sunt :

Concursul se desfasoara in perioada 07.06.2024 – 30.06.2024.

Art. 5. Dreptul si conditiile de participare

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare ‘’participanti’’).

Castigatorul nu va putea solicita contravaloarea in bani a premiilor castigate, ori inlocuirea acestora cu alte bunuri. Premiul nu este transferabil. Participarea implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului regulament. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor declarate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament.

Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Art. 6. Mecanismul concursului

Orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 5 poate participa la concurs. Participantii trebuie sa indeplineasca si sa urmeza urmatorii pasi :

  1. Vino in showroom-ul Eurocar Service Teleorman si fa-ti o fotografie alaturi de Noul Duster
  2. Noi vom incarca fotografia pe pagina de Facebook Eurocar Service Teleorman in albunul Lansare Noul Duster si te vom eticheta.
  3. Strange cat mai multe like-uri la fotografia ta pentru a avea sansa de a castiga.

Art. 7. Premiile concursului

 

Premiul 1 un telefon Samsung A25

Premiul 2 un Smartwatch GT3

Premiul 3 casti Wireless

 

Art. 8. Alegerea castigatorului

Castigatorul vor fi anuntati pe pagina noastra de Facebook pe data de 30.06.2024.

Se vor lua in considerare doar participantii care au indeplinit toate cerintele. Prin furnizarea informatiilor solicitate, castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si prenumelui pe pagina de socializare a companiei. Perioada in care se poate revendica si folosi voucher-ul castigator este de 90 zile calendaristice de la data stabilirii castigatorului.

Art. 9. Incetarea concursului

Prezentul concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua.

Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa data intrarii in vogoare a prezentului regulament oficial si care impiedica partea sau partile sa iai indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora. In cazul in care invoca forta majora, organizatorul este obigat sa comunice existenta acesteia participantilor la concurs, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 10. Litigii

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiile vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente de la sediul organizatorului.

Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de participanti. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari care lezeaza imaginea companiei sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

Art. 11. Protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/20016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) organizatorul are obligatia de a prelucra date cu caracter personal in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate in acest document. Prin participarea la concurs, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de data a organizatorului in vederea atribuirii premiului.

Art. 12. Regulamentul concursului

 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.eurocartr.ro la sectiunea ‘’Concurs’’

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor site-ul www.eurocartr.ro. Modificarile/ forma modificata a regulamentului intra in vigoare imediat in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania.

In cazul nerespactarii prezentului regulament de concurs, premiile castigate nu vor fi acordate.

EUROCAR SERVICE TELEORMAN
CONCESIONAR DACIA
Distribuitor de piese la nivel de retea pentru Dacia si Renault
Service DACIA si RENAULT
Str. București, Nr.187, Loc.Alexandria, Jud.Teleorman
0247.317.095
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram