eurocaralex@eurocartr.ro
Str. București, Nr.187, Loc.Alexandria, Jud.Teleorman
Luni – Vineri 08.00 – 17.00

,

REGULAMENT CONCURS ON LINE - 01.03.2023 si 03.04.2023  

28 februarie 2023

REGULAMENT CONCURS ON LINE

Art. 1. Organizatorul concursului

 

Concursurile organizate pe pagina de facebook http://www.facebook.com/EurocarService Teleorman, https://www.instagram.com/eurocarserviceteleorman187/    si https://www.tiktok.com/@eurocarserviceteleorman?_t=8a7F2FgNkHe&_r=1

sunt concepute si administrate de catre SC Eurocar Service Teleorman SRL

Concursurile se vor desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii prin intocmirea unui act adittional la prezentul regulament.

Art. 2. Locul de desfasurare a concursurilor

 

Concursul se desfasoara in mediul online, pe pagina de facebook Eurocar Service Teleorman SRLhttp://www.facebook.com/EurocarServiceTeleorman ,

https://www.instagram.com/eurocarserviceteleorman187/    si

https://www.tiktok.com/@eurocarserviceteleorman?_t=8a7F2FgNkHe&_r=1

Pentru a participa la aceste concursuri, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com. www.instagram.com si www.tictok.com completat cu o adresa de e-mail valida sau nume/prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

Art. 3. Perioada de desfasurare a concursurilor 

Toate intervalele de desfasurare a concursurilor vor fi publicate pe pagina oficiala de concurs a companiei.

Mecanismele de castig sunt :

Tragerea la sorti, iar extragerea se va face automatizat, prin intermediul site-ului random.org dintre toti participantii eligibili inregistrati conform mecanismelor descrise la fiecare concurs.

Concursul se desfasoara in perioada 01.03.2023 si 03.04.2023  ora 1500.

Art. 4. Dreptul si conditiile de participare

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/ resedinta in Romania, cu varsta de minimum 18 ani (impliniti pna la data inceperii Concursului), care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare ‘’participanti’’). Nu pot participa angajatii sau colaboratorii organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Fiecare participant se poate inscrie o singura data, iar castigatorul nu va putea solicita contravaloarea in bani a premiilor castigate, ori inlocuirea acestora cu alte bunuri. Premiul nu este transferabil. Participarea implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului regulament. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea

Art. 5. Mecanismul concursului

Orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 4 poate participa la concurs. Participantii trebuie sa indeplineasca si sa urmeza urmatorii pasi :

  1. Dai like paginii si share https://www.facebook.com/EurocarServiceTeleorman
  2. Follow paginii https://www.instagram.com/eurocarserviceteleorman187/
  1. Follow paginii https://www.tiktok.com/@eurocarserviceteleorman?_t=8a7F2FgNkHe&_r=1
  2. Comentariu la postarea de pe facebook cu textul  « Particip »

Art. 6. Premiile concursului

 

Premiul consta in:

Locul 1- Jacheta impermeabila logo Dacia

Locul 2- Rucsac logo Dacia

Locul 3- Sapca logo Dacia

Locul 4- Sticla izoterma logo Dacia

 

Art. 7. Alegerea castigatorului

Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti cu ajutorul site-ului random.org pe data de 03.04.2023 , ora 15:00. Se vor lua in considerare doar participantii care au indeplinit toate cerintele.

Castigatorul va fi contactat prin intermediul paginii de Facebook printr-un mesaj privat si are la dispozitie 10 zile lucratoare pentru a oferi datele de contact.

Dupa validarea sa, acesta va fi anuntat public printr-un share la postarea initiala de concurs si mentionarea numelui sau in textul postarii respective. Prin furnizarea informatiilor solicitate, castigatorul accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea numelui si prenumelui pe pagina de socializare a companiei.

Art. 8. Incetarea concursului

Prezentul concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua.

Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa data intrarii in vogoare a prezentului regulament oficial si care impiedica partea sau partile sa iai indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora. In cazul in care invoca forta majora, organizatorul este obigat sa comunice existenta acesteia participantilor la concurs, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 9. Litigii

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, atunci litigiile vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente de la sediul organizatorului.

Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de participanti. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica un text/ comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari care lezeaza imaginea companiei sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

Art. 10. Protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/20016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR) organizatorul are obligatia de a prelucra date cu caracter personal in conditii de siguranta si numai pentru scopurile prezentate in acest document. Prin participarea la concurs, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de data a organizatorului in vederea atribuirii premiului.

Art. 11. Regulamentul concursului

 

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.eurocartr.ro la sectiunea ‘’Concurs’’

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament, in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina de Facebook. Modificarile/ forma modificata a regulamentului intra in vigoare imediat in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania.

In cazul nerespactarii prezentului regulament de concurs, premiile castigate nu vor fi acordate.

EUROCAR SERVICE TELEORMAN
CONCESIONAR DACIA
Distribuitor de piese la nivel de retea pentru Dacia si Renault
Service DACIA si RENAULT
Str. București, Nr.187, Loc.Alexandria, Jud.Teleorman
0247.317.095
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram